• توسط: aftab در تاریخ : دوشنبه 5 دی 1390 | 0 دیدگاه
  • بازدید: 2241 بازدید

در کتاب مجربات است هر کسی میان نماز صبح و نافله آن چهل و یک (41) مرتبه سوره «فاتحةُ الکِتاب» را بخواند و چهل روز مداومت نماید حاجتش روا گردد *. *  گلهای ارغوان ، ج 3 ، ص 18