• توسط: aftab در تاریخ : چهارشنبه 30 آذر 1390 | 0 دیدگاه
  • بازدید: 2171 بازدید

چنان چه مرحوم مجلسی و جمعی دیگر از علما متعرض شده اند و به تجربه رسیده است آن است که ابتدای ختم روز جمعه باشد و بهترین ساعات بعد از نماز صبح است و پیش از صبح غسل کند و پس از نافله و فریضه صبح و تسبیح حضرت فاطمه زهرا ﴿س﴾ یکصد مرتبه سوره «حمد» را بخواند و سپس یکصد مرتبه صلوات بفرستد و به کسی توجه ننماید و سخن نگوید . ** – الصحیفة المهدیة ، ص 12