• توسط: aftab در تاریخ : دوشنبه 24 بهمن 1390 | 0 دیدگاه
  • بازدید: 4873 بازدید

ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب ببیند که سوره ی «بقره» را می خواند ، عمرش طولانی می شود و بر ناگواری ها و بلاها بردبار می گردد .

امام صادق ﴿علیه السلام﴾ نیز می فرماید : راستگو و صادق القول می شود *.*  کلیات تعبیر خواب ، ص 319