• توسط: aftab در تاریخ : چهارشنبه 12 بهمن 1390 | 0 دیدگاه
  • بازدید: 2831 بازدید

هفت روز روزه گیرد در این هفته حیوانی نخورد و هر روز حمد را 111 بار بخواند و 111 بار نیز صلوات فرستد دعایش مستجاب گردد انشاءالله *.*  ختوم و اذکار ، ج 1 ، ص 119