• توسط: aftab در تاریخ : دوشنبه 5 دی 1390 | 0 دیدگاه
  • بازدید: 1377 بازدید

پیش از شروع سه مرتبه صلوات بفرستد و دو رکعت نماز بخواند به قصد طلب حاجات بعد از نماز نیز سه مرتبه صلوات بفرستد و از روز یکشنبه شروع کند بدین ترتیب که :روز

یکشنبه هفتاد مرتبه

دوشنبه شصت مرتبه

سه شنبه پنجاه مرتبه

چهارشنبه چهل مرتبه

پنج شنبه سی مرتبه

جمعه بیست مرتبه

شنبه ده مرتبه

انشاءالله حاجات او روا گردد *.*  گلهای ارغوان ، ج 3 ، ص 18