• توسط: aftab در تاریخ : چهارشنبه 30 آذر 1390 | 0 دیدگاه
  • بازدید: 2502 بازدید

 

هر که هر روز یکصد مرتبه «فاتحة» را به این نحو بخواند جمیع حوائج کلی و جزئی او را خداوند روا نماید : بعد از نماز صبح بیست و یک مرتبه ، بعد از نماز ظهر بیست و دو مرتبه ، بعد از عصر بیست و سه مرتبه ، بعد از نماز مغرب بیست و چهار مرتبه ، بعد از نماز عشاء ده مرتبه و اگر در هفته اول تاخیر افتد در هفته دوم بخواند که مجرب و آزموده است . در بعضی از نسخه ها دیده شده که ابتدا از روز پنج شنبه نماید و در دو جا اظهار مطلب نماید . یکی در میان «ایاک نعبد و ایاک نستعین» و دیگر در میان «الرحمن الرحیم» *.*  الصحیفة المهدیة ، ص 15